Kören idag

Lunds Studentsångförening, LSS, räknar sin historia från 1831 och är en av Sveriges äldsta körer. Sin höga ålder till trots har kören kunnat behålla sin vitalitet genom åren tack vare sina professionella och hängivna körledare samt den uppfriskande omsättningen av körmedlemmar, vilket ofta är utmärkande för en universitetskör. Studentsångarna räknar i dag runt 50 aktiva sångare.

Lunds Studentsångares konserttraditioner har blivit hela Lunds. Inte minst vår- och höstkonserterna i Universitetshusets aula och den mångåriga traditionen att sjunga in våren den första maj drar år efter år en stor publik. Den sistnämnda direktsänds även i nationell television sedan många år tillbaka. Blickarna vänds också över sundet mot DR Radiosymfoniorkestret, med vilka Studentsångarna de senaste åren såväl gett konsert som gjort skivinspelning.

Internationellt ser Lunds Studentsångare som en av sina uppgifter att på konsertturnéer dela med sig av den stora kulturskatt som svenska och nordiska sånger utgör. Repertoarmässigt tar Studentsångarna detta uppdrag på allvar: att förvalta och förnya den svenska och nordiska, men även den europeiska, manskörstraditionen. Senast med en sångarfärd till europeiska kulturhuvudstaden Vilnius sommaren 2009 och medverkan i World Choir Games i Kina sommaren 2010, där resultatet blev guld i manskörsklassen.


 

Körens historia

 Otto Lindblad

Otto Lindblad

Akademiska Föreningen i Lund grundades 1830 och enligt reglemente från 1831 fick dess lokaler vissa kvällar användas för musik. Den 20 november detta år förekom manskvartett för första gången på konsert i Lund och detta tillfälle räknas som sångföreningens födelse.

På 1830-talet räknade kören cirka 30 man under ledning av Otto Lindblad och på repertoaren stod samtida tyska och nordiska sånger samt i växande utsträckning Otto Lindblad själv. Studentsångarna höll en hög standard och stod som inspiration till bildandet av sångföreningarna i Köpenhamn och Oslo.

Störst påverkan under 1800-talets senare hälft hade Henrik Möller, Studentsångarnas anförare 1876-1885 samt 1890-1891. Genom en kupp av körens yngre sångare ersatte den då unge Möller 1876 Carl Gustaf von Sydow och inledde en riktning mot större konstnärliga prestationer enligt maximen sjung mindre – öva mer. Sydows tidigare försök med en elitkör återupptogs och genomfördes av Henrik Möller, som på så vis fick möjlighet att företa regelrätta sångarfärder 1878, 1882, och 1885. Under de här åren får även lokalfrågan sin lösning i och med sångsalens invigning 1881.

 Alfred Berg

Alfred Berg

1891 tar Alfred Berg vid som anförare och inleder därmed Studentsångarnas första guldålder. Organisationen förbättrades, det lades stor vikt vid repetitioner och provsjungningar och Studentsångarna är vid den här tiden att betrakta som Sveriges främsta kör. Flertalet sångarfärder företogs, bland annat till stora nordiska musikfesten i Stockholm 1897, Världsutsällningen i S:t Louis 1904 samt Tyskland 1921.

Bland 1900-talets stora anförare får även nämnas Josef Hedar 1933-1948 som förnyade repertoaren, inte minst genom sina egna kompositioner, och i sin roll domkyrkokapellmästare gav den sakrala musiken större utrymme. Axel Melander tog vid 1951 och följande år återupptogs sångarfärdstraditionen i stor stil. En nordisk körfestival hölls även för första gången i Lund i juni 1971.

Axel Melander efterträddes hösten 1971 av Folke Bohlin. Under hans första år inleddes samarbetet med Malmö Symfoniorkester med uppförande av Brecht-Weills Das Berliner Requiem och Stravinskijs Oedipus Rex. Folke Bohlin införde temakonserter med uruppföranden av nyskrivna verk, gjorde skivinspelningar och gav kören den moderna form den har idag.