Kören idag

Lunds Studentsångare är en manskör som trots sin långa historia kunnat behålla sin vilja att utvecklas genom åren tack vare sina professionella och hängivna körledare. Kören räknar i dag runt 50 tenorer och basar med olika bakgrund, utbildning och sysselsättning.

Kören är kanske mest känd från den ofta direktsända vårsången på Lunds Universitetshus trappa, där även tidigare körmedlemmar medverkar. Kören gör förutom konserter i Lund och övriga Sverige även internationella samarbeten årligen med symfoniorkestrar och andra körer.

Kören strävar efter att uppnå högsta möjliga musikaliska nivå och att förvalta och förnya manskörsrepertoaren. Detta görs genom att hålla inprovningar till kören samt att ständigt söka nya musikaliska utmaningar.


Körens historia

Otto Lindblad

Otto Lindblad

Akademiska Föreningen i Lund grundades 1830 och enligt reglemente från 1831 fick dess lokaler vissa kvällar användas för musik. Den 20 november detta år förekom manskvartett för första gången på konsert i Lund och detta tillfälle räknas som sångföreningens födelse.

På 1830-talet räknade kören cirka 30 man under ledning av Otto Lindblad och på repertoaren stod samtida tyska och nordiska sånger samt i växande utsträckning Otto Lindblad själv. Studentsångarna höll en hög standard och stod som inspiration till bildandet av sångföreningarna i Köpenhamn och Oslo.

Störst påverkan under 1800-talets senare hälft hade Henrik Möller, Studentsångarnas anförare 1876-1885 samt 1890-1891. Genom en kupp av körens yngre sångare ersatte den då unge Möller 1876 Carl Gustaf von Sydow och inledde en riktning mot större konstnärliga prestationer enligt maximen sjung mindre – öva mer. Sydows tidigare försök med en elitkör återupptogs och genomfördes av Henrik Möller, som på så vis fick möjlighet att företa regelrätta sångarfärder 1878, 1882, och 1885. Under de här åren får även lokalfrågan sin lösning i och med sångsalens invigning 1881.

Alfred Berg

Alfred Berg

1891 tar Alfred Berg vid som anförare och inleder därmed Studentsångarnas första guldålder. Organisationen förbättrades, det lades stor vikt vid repetitioner och provsjungningar och Studentsångarna är vid den här tiden att betrakta som Sveriges främsta kör. Flertalet sångarfärder företogs, bland annat till stora nordiska musikfesten i Stockholm 1897, Världsutsällningen i S:t Louis 1904 samt Tyskland 1921.

Bland 1900-talets stora anförare får även nämnas Josef Hedar 1933-1948 som förnyade repertoaren, inte minst genom sina egna kompositioner, och i sin roll domkyrkokapellmästare gav den sakrala musiken större utrymme. Axel Melander tog vid 1951 och följande år återupptogs sångarfärdstraditionen i stor stil. En nordisk körfestival hölls även för första gången i Lund i juni 1971.

Axel Melander efterträddes hösten 1971 av Folke Bohlin. Under hans första år inleddes samarbetet med Malmö Symfoniorkester med uppförande av Brecht-Weills Das Berliner Requiem och Stravinskijs Oedipus Rex. Folke Bohlin införde temakonserter med uruppföranden av nyskrivna verk, gjorde skivinspelningar och gav kören den moderna form den har idag.